Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bỏ ngoặc phép tính a - - b - c - d ta được kết quả l

Bỏ ngoặc phép tính a - - b - c - d ta được kết quả l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bỏ ngoặc phép tính (a - left( { - b - c - d} right)) ta được kết quả là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng quy tắc dấu ngoặc.

Giải chi tiết:

Áp dụng quy tắc dấu ngoặc ta có:

(a - left( { - b - c - d} right) = a + b + c + d)

Chọn B.

Ý kiến của bạn