Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bộ phận điều khiển trong cơ chế duy trì cân bằng nội mô

Bộ phận điều khiển trong cơ chế duy trì cân bằng nội mô

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bộ phận điều khiển trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi có chức năng:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Bộ phận điều khiển trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi có chức năng điều khiển hoạt động của các cơ quan bằng cách gửi đi các tín hiệu thần kinh hoặc hoocmôn.

Chọn A

Ý kiến của bạn