Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bộ tụ điện gồm ba tụ điện: C1 = 10 (µF), C2<

Bộ tụ điện gồm ba tụ điện: C1 = 10 (µF), C2<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bộ tụ điện gồm ba tụ điện: C1 = 10 (µF), C2 = 15 (µF), C3 = 30 (µF) mắc song song với nhau. Điện dung của bộ tụ điện là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Áp dụng công thức tính điện dung của bộ tụ điện mắc song song:

C = C1 + C2 + ......+ Cn

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn