Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bón phân như thế nào để cây có năng suất cao Bón đúng l

Bón phân như thế nào để cây có năng suất cao Bón đúng l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bón phân như thế nào để cây có năng suất cao?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Để cây đạt năng suất cao thì cần bón phân: đúng loại, đúng lúc, đủ liều lượng.

Chọn D

Ý kiến của bạn