Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cặp kim loại nào sau đây bền trong không khí và nước d

Cặp kim loại nào sau đây bền trong không khí và nước d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cặp kim loại nào sau đây bền trong không khí và nước do có màng oxit bảo vệ?

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Al và Cr bền trong không khí và nước do trên bề mặt của chúng có lớp màng oxit bảo vệ

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn