Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cà chua quả đỏ trội (A) hoàn toàn so với quả vàng (a). Giả s

Cà chua quả đỏ trội (A) hoàn toàn so với quả vàng (a). Giả s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cà chua quả đỏ trội (A) hoàn toàn so với quả vàng (a). Giả sử các thể đột biến đa bội giảm phân tạo giao tử có khả năng thụ tinh. Theo lý thuyết, các phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 đỏ : 1 vàng ?

(1) Aa x AAaa.                         

(2) Aa x Aaaa.                

(3) AAaa x Aaaa.           

(4) Aaaa x Aaaa.             

(5) Aa x Aaa                             

(6) Aaa x Aaa                 

(7) Aa x AAa.                

(8) Aaaa x Aaa

Đáp án đúng là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các phép lai cho đời con có kiểu hình phân li : 3 đỏ : 1 vàng

=>  Cây hoa vàng chiếm tỉ lệ  =   x   =  x 1

=> TH1: Mỗi bên cho giao tử chứa toàn gen lặn a = 

=>  TH2 : Một bên cho 100% giao tử chứa gen lặn và một bên cho giao tử chứa gen lặn là 

=>  Các phép lai thỏa mãn là  (2), (4), (5), (6), (8)

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn