Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cà độc dược có 2n = 24. Có một thể đột biến, trong

Cà độc dược có 2n = 24. Có một thể đột biến, trong

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cà độc dược có 2n = 24. Có một thể đột biến, trong đó ở cặp NST số 1 có một chiếc bị mất đoạn, ở một chiếc của NST số 5 bị đảo một đoạn, ở NST số 3 lặp một đoạn. Khi giảm phân nếu các cặp NST phân li bình thường thì trong số các loại giao tử được tạo ra, giao tử đột biến có tỉ lệ:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Gọi các chiếc NST đột biến trong các cặp số 1, sô 5, số 3 là a, b, d

Các chiếc tương đồng bình thường là A, B, D

Cơ thể đó có kiểu gen là AaBbDd

Giao tử bình thường (ABD) chiếm tỉ lệ là x x

=> Giao tử bất thường chiếm tỉ lệ là 1-  =  = 87,5%

=>  Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn