Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cá với gà khác hẳn nhau, nhưng có những bằng chứng chứng tỏ

Cá với gà khác hẳn nhau, nhưng có những bằng chứng chứng tỏ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cá với gà khác hẳn nhau, nhưng có những bằng chứng chứng tỏ chúng có cùng tổ tiên. Đó là bằng chứng nào sau đây ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đó là bằng chứng phôi sinh học

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn