Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các ancol (CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>CHOH ; CH<sub>3</sub>C

Các ancol (CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>CHOH ; CH<sub>3</sub>C

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các ancol (CH3)2CHOH ; CH3CH2OH ; (CH3)3COH có bậc ancol lần lượt là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Bậc của ancol chính là bậc của C mà nhóm OH đính vào

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn