Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Các Ankan có công thức phân tử là CH4, C2</s

Các Ankan có công thức phân tử là CH4, C2</s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các Ankan có công thức phân tử là CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12. Có bao nhiêu chất khi cho tác dụng với khí Clo (có ánh sánh khuếch tán) theo tỉ lệ mol 1:1 mà chỉ thu được 1 sản phẩm thế mono Clo duy nhất? 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

CH4 ; C2H6 ; C5H12 ( C(CH3)3)

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn