Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Các cạnh xyz của một tam giác tỉ lệ với 2;4;5. Tìm độ dài các cạnh của tam giác đó biết tổng độ dài

Các cạnh xyz của một tam giác tỉ lệ với 2;4;5. Tìm độ dài các cạnh của tam giác đó biết tổng độ dài

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các cạnh (x,,,y,,,z) của một tam giác tỉ lệ với (2;,,4;,,5). Tìm độ dài các cạnh của tam giác đó biết tổng độ dài cạnh lớn nhất và cạnh nhỏ nhất hơn độ dài cạnh còn lại là (20cm).


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Gọi (3) cạnh của tam giác đó lần lượt là (x,;,,y,;,,z,,,(cm,,0 < x < y < z)).

Theo bài ra ta có: (frac{x}{2} = frac{y}{4} = frac{z}{5}) và (x + z - y = 20).

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

(begin{array}{l}frac{x}{2} = frac{y}{4} = frac{z}{5} = frac{{x + z - y}}{{2 + 5 - 4}} = frac{{20}}{3}frac{x}{2} = frac{{20}}{3} Rightarrow x = frac{{40}}{3},,,(tm)frac{y}{4} = frac{{20}}{3} Rightarrow y = frac{{80}}{3},,,(tm)frac{z}{5} = frac{{20}}{3} Rightarrow z = frac{{100}}{3},,,(tm)end{array})

Vậy độ dài (3) cạnh của tam giác đó lần lượt là: (frac{{40}}{3}cm,,;,,,frac{{80}}{3}cm,;,,frac{{100}}{3}cm).

Chọn C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 7 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn