Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các cặp quan hệ nào dưới đây không đúng

Các cặp quan hệ nào dưới đây không đúng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các cặp quan hệ nào dưới đây không đúng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Cặp quan hệ không đúng là A

Riboxom tham gia vào dịch mã, tổng hợp chuỗi polipeptit

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn