Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các câu đố sau nói về những đồ chơi trò chơi gì Ghi tên

Các câu đố sau nói về những đồ chơi trò chơi gì Ghi tên

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các câu đố sau nói về những đồ chơi, trò chơi gì? Ghi tên gọi đồ chơi, trò chơi vào ô trống để trả lời.

a.

Cố bắt được nhiều

Để cho vào rổ

Rổ mình chẳng bỏ

Lại bỏ rổ người.

Là………….

b.

Có nước ăn, không nước uống.

Thò tay xuống, có nước đi.

Hết nước đi thì bí rì rì

Có nước cũng chẳng sợ chi ướt người.

Là…………

c.

Có cánh mà ở trên cao

Hôm nay bỗng lại rơi vào tay em

Em cầm, em múa, em xem

Giơ cao em rước trong đêm trăng rằm.

Là…..

d.

Đầu tròn lông lốc

Khi nắm xuống nước

Lúc vút lên trời

Lúc đá, lúc đấm

Lúc lặn, lúc lội

Lúc bị bỏ giỏ thân tôi như dần

Trẻ già tíu tít ngoài sân

Cứ thấy tôi đến co chân đá liền.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài MRVT Đồ chơi – Trò chơi

Giải chi tiết:

a. bóng rổ

b. cờ tướng (cờ vua)

c. đèn ông sao

d. quả bóng

Ý kiến của bạn