Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các cơ sở chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa tập trung ở cá

Các cơ sở chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa tập trung ở cá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các cơ sở chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa tập trung ở các đô thị lớn vì:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn