Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các con vật được Bác nuôi có quan hệ với nhau như thế n

Các con vật được Bác nuôi có quan hệ với nhau như thế n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các con vật được Bác nuôi có quan hệ với nhau như thế nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài đọc hiểu, đọc và tìm ý.

Giải chi tiết:

Quấn quýt nhau.

Chọn C.

Ý kiến của bạn