Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các đặc điểm nào của khoáng sản chi phối quy mô cơ cấu

Các đặc điểm nào của khoáng sản chi phối quy mô cơ cấu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các đặc điểm nào của khoáng sản chi phối quy mô, cơ cấu, tổ chức các xí nghiệp công nghiệp?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 31 – Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

Giải chi tiết:

Trữ lượng, chất lượng, chủng loại, phân bố của khoáng sản chi phối quy mô, cơ cấu, tổ chức các xí nghiệp công nghiệp:các nhà máy xi măng tập trung nơi có nguồn đá vôi phong phú (Bỉm Sơn-Thanh Hóa).

Chọn C

Ý kiến của bạn