Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các đặc tính sinh lí của âm gồm:

Các đặc tính sinh lí của âm gồm:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các đặc tính sinh lí của âm gồm:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là C

Các đặc trưng sinh lí của âm gồm Độ cao, âm sắc, độ to

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn