Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các dạng địa hình biển có giá trị du lịch ở nước ta là:

Các dạng địa hình biển có giá trị du lịch ở nước ta là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các dạng địa hình biển có giá trị du lịch ở nước ta là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn