Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các đảo nào sau đây thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ ?

Các đảo nào sau đây thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các đảo nào sau đây thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn