Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các dung dịch riêng biệt: Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, BaCl

Các dung dịch riêng biệt: Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, BaCl

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các dung dịch riêng biệt: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH được đánh số ngẫu nhiên (1), (2), (3), (4), (5). Tiến hành một số thí nghiệm, kết quả được ghi lại trong bảng sau:

Dung dịch

(1)

(2)

(4)

(5)

(1)

 

Khí thoát ra

Có kết tủa

 

(2)

Khí thoát ra

 

Có kết tủa

Có kết tủa

(4)

Có kết tủa

Có kết tủa

 

 

(5)

 

Có kết tủa

 

 

Các dung dịch (1), (3), (5) lần lượt là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

(1) không phản ứng với (5) => B ; C ; D loại

=> Chỉ có A thỏa mãn

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn