Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các gen abcde là các gen liên kết gần nhau trên NST ở E.coli

Các gen abcde là các gen liên kết gần nhau trên NST ở E.coli

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các gen abcde là các gen liên kết gần nhau trên NST ở E.coli. Có 3 đột biến mất đoạn ngắn xảy ra trên phân đoạn NST này dẫn đến sự mất đi một số gen như sau:

Đột biến 1: mất các gen bde.

Đột biến 2: mất các gen ac.

Đột biến 3: mất các gen abd.

Trên cơ sở 3 dạng đột biến này có thể dự đoán trình tự các gen trên NST là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đột biến mất đoạn bde nghĩa là 3 gen b,d,e phải nằm cạnh nhau và sắp xếp theo trật tự đó

Đột biến mất đoạn ac => a  nằm cạnh c

Tương tự mất đoạn abd → các gen abd nằm cạnh nhau 

Từ đó trình tự gen dự đoán là cabde

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn