Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Các giai đoạn trong quá trình diễn thế thứ sinh tại rừng Lim

Các giai đoạn trong quá trình diễn thế thứ sinh tại rừng Lim

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các giai đoạn trong quá trình diễn thế thứ sinh tại rừng Lim Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn:

1. Rừng lim nguyên        2. Tràng cỏ           3. Cây gỗ nhỏ và cây bụi

4. Rừng thưa cây gỗ nhỏ ưa sáng                5. Cây bụi và cỏ chiếm ưu thế

Thứ tự đúng là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Thứ tự đúng là 1→4→3→5→2

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn