Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Các hình vẽ sau mô tả các cách thu khí thường được sử dụng k

Các hình vẽ sau mô tả các cách thu khí thường được sử dụng k

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các hình vẽ sau mô tả các cách thu khí thường được sử dụng khi điều chế và thu khí trong phòng thí nghiệm. Hình 3 có thể dùng để thu được những khí nào trong các khí sau: H2, C2H2 , NH3 , SO2 , HCl , N2.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hình 3: dùng để thu được các khí không tan được trong nước.

+ NH3 tan rất nhiều trong nước nên ta loại phương án D và B ngay.

( Nhiều học sinh nhằm C2H2 có phản ứng với H2O nên không chọn A.

  C2H­2 không phản ứng với H2O ở điều kiện thường, nó chỉ phản ứng với H2O khi có xúc tác là muối của Hg2+).

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn