Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các hình vẽ sau mô tả một số phương pháp thu khí thường tiến

Các hình vẽ sau mô tả một số phương pháp thu khí thường tiến

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các hình vẽ sau mô tả một số phương pháp thu khí thường tiến hành ở phòng thí nghiệm. Cho biết từng phương pháp  (1), (2), (3) có thể áp dụng để thu được khí nào trong các khí sau: O2, N2, Cl2, HCl, NH3, SO2?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Phương pháp (1) là phương pháp đẩy không khí với yêu cầu M khí thỏa mãn có NH3

Phương pháp (2) cũng là đẩy không khí nhưng với yêu cầu M khí > 29  => thỏa mãn có SO2; HCl; Cl2 (chú ý đẩy không khí có N2; O2 nên đừng nghĩ dùng để thu O2 hay N2 nhé)

Phương pháp (3) là đẩy nước, yêu cầu là không tan hoặc ít tan trong nước  => thỏa mãn có O2 và N2

=> Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn