Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

các khí: CO, CO2, O2, N2,

các khí: CO, CO2, O2, N2,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

các khí: CO, CO2, O2, N2, NO2, SO2, H2S, CFC. Có bao nhiêu khí gây ô nhiễm không khí?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

CO, CO2, NO2, SO2, H2S, CFC

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn