Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các kim loại chỉ tác dụng với dung dịch H2SO

Các kim loại chỉ tác dụng với dung dịch H2SO

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các kim loại chỉ tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng mà không tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nguội là   


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án : B.  

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn