Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các loài giun sán kí sinh sống trong môi trường nào sau

Các loài giun sán kí sinh sống trong môi trường nào sau

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các loài giun sán kí sinh sống trong môi trường nào sau đây:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Các loài giun sán kí sinh sống trong môi trường sinh vật.

Chọn C

Ý kiến của bạn