Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Các loại vũ khí được sử dụng trong câu chuyện “Thánh Gióng” đã cho thấy điều gì?

Các loại vũ khí được sử dụng trong câu chuyện “Thánh Gióng” đã cho thấy điều gì?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các loại vũ khí được sử dụng trong câu chuyện “Thánh Gióng” đã cho thấy điều gì?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

- Trong câu truyện, nhà vua kêu gọi nhân tài để chống giặc Ân, Thánh Gióng đã lớn lên rất nhanh để ra trận đánh giặc => thể hiện ý thức tự vệ của dân tộc.

- Roi sắt, ngựa sắt, áo ráp sắt => thể hiện vũ khí bằng kim loại đã được sử dụng ở thời kì đó.

Chọn: B

Ý kiến của bạn