Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các nguyên tố sau X (Z = 11) ; Y(Z = 12) ; Z(Z = 19) được sắ

Các nguyên tố sau X (Z = 11) ; Y(Z = 12) ; Z(Z = 19) được sắ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các nguyên tố sau X (Z = 11) ; Y(Z = 12) ; Z(Z = 19) được sắp xếp theo chiều bán kính nguyên tử giảm dần từ trái qua phải như sau :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

X : 3s1 ; Y : 3s2 ; Z : 4s1 ( e lớp ngoài cùng )

=> X(IA) ; Y(IIA) cùng chu kỳ 3; Z(IA) chu kỳ 4

Cùng chu kỳ thì từ trái qua phải bán kính giảm dần

Cùng nhóm thì từ trên xuống dưới bán kính tăng dần

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn