Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các nguyên tử trong một miếng sắt có tính chất nào sau

Các nguyên tử trong một miếng sắt có tính chất nào sau

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các nguyên tử trong một miếng sắt có tính chất nào sau đây?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Vì các nguyên tử trong kim loại thường đứng rất gần nhau.

Chọn C.

Ý kiến của bạn