Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các nhà khoa học cho rằng trong quá trình phát sinh sự sống,

Các nhà khoa học cho rằng trong quá trình phát sinh sự sống,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các nhà khoa học cho rằng trong quá trình phát sinh sự sống, ARN là vật chất mang thông tin di truyền chứ không phải là ADN. Cơ sở để đưa ra nhận định này là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Cơ sở đưa ra nhận định này do  trong quán trình phát sinh sự sống có một số ARN nhân đôi không cần enzim còn ADN nhân đôi cần enzim.

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn