Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các nhà máy thủy điện Sơn La Hòa Bình nằm trên sông Đà

Các nhà máy thủy điện Sơn La Hòa Bình nằm trên sông Đà

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các nhà máy thủy điện Sơn La, Hòa Bình nằm trên:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK địa lí 9 cơ bản trang 63.

Giải chi tiết:

Các nhà máy thủy điện Sơn La, Hòa Bình nằm trên sông Đà.

Chọn A.

Ý kiến của bạn