Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Các nhân tố làm thay đổi tần số tương đối của các a

Các nhân tố làm thay đổi tần số tương đối của các a

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các nhân tố làm thay đổi tần số tương đối của các alen không theo một hướng xác định là ?

1) Đột biến             

2) Chọn lọc tự nhiên               

3) Yếu tố ngẫu nhiên             

4) Di nhập gen

Phương án đúng:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các nhân tố làm thay đổi tần số alen không theo 1 hướng xác định là :

-          Đột biến

-          Yếu tố ngẫu nhiên

-          Di nhập gen

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn