Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các nước châu Phi cần có giải pháp gì để khắc phục khó

Các nước châu Phi cần có giải pháp gì để khắc phục khó

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các nước châu Phi cần có giải pháp gì để khắc phục khó khăn trong quá trình khai thác, bảo vệ tự nhiên?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 5 – Tiết 1. Một số vấn đề của châu Phi

Giải chi tiết:

- Khai thác, sử dụng hợp lí tài nguyên.

- Phát triển thủy lợi phòng tránh khô hạn.

- Kìm hãm sự gia tăng dân số nhanh.

- Chủ động khai thác tài nguyên, giảm sự phụ thuộc vào các công ty tư bản nước ngoài.

Ý kiến của bạn