Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các phát biểu với đột biến đảo đoạn NST . 1. Làm thay đổi t

Các phát biểu với đột biến đảo đoạn NST . 1. Làm thay đổi t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các phát biểu với đột biến đảo đoạn NST .

1. Làm thay đổi trình tự phân bố gen trên NST

2. Làm giảm tăng số lượng gen trên NST

3. Làm thay đổi thành phần gen trong nhóm gen liên kết.

4 .Có thể làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến.

Phát biểu nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đột biến đảo đoạn làm thay đổi trình tự phân bố gen trên NST và có thể làm thay đổi khả năng sính ản của thể đột biến

Đáp án D 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn