Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Các quần thể tự thụ phấn lâu đời trong tự nhiên nếu không có

Các quần thể tự thụ phấn lâu đời trong tự nhiên nếu không có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các quần thể tự thụ phấn lâu đời trong tự nhiên nếu không có sự tác động của các nhân tố tiến hóa khác thì thường có đặc điểm: (1) Có tần số alen không thay đổi qua các thế hệ, (2) Phân hóa thành những dòng thuần khác nhau, (3) Không chứa các gen lặn có hại. Phương án đúng là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương án đúng là 1, 2

Vì không có các nhân tố tiến hóa tác động nên quần thể sẽ phân hóa thành các dòng thuần và có tần số alen không thay đổi

Các alen lặn có hại đều sẽ được biểu hiện ra kiểu hình nhưng không bị đào thải khỏi quần thể

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn