Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Các quy luật di truyền phản ánh điều gì?  

Các quy luật di truyền phản ánh điều gì?  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các quy luật di truyền phản ánh điều gì?

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn