Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các số La Mã VI IX III VIII XIX được sắp xếp theo thứ t

Các số La Mã VI IX III VIII XIX được sắp xếp theo thứ t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các số La Mã: VI; IX; III; VIII; XIX được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Nhận biết các số La Mã rồi sắp xếp nó theo thứ tự từ bé đến lớn.

Giải chi tiết:

Các số La Mã: VI; IX; III; VIII; XIX được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là: III; VI; VIII; IX; XIX

Chọn C.

Ý kiến của bạn