Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các tế bào sinh dục chín của thể tứ bội có kiểu gen BBbb. Th

Các tế bào sinh dục chín của thể tứ bội có kiểu gen BBbb. Th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các tế bào sinh dục chín của thể tứ bội có kiểu gen BBbb. Theo lý thuyết khi giảm phân cho tỉ lệ các loại giao tử hữu thụ là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

BBbb cho giao tử : 1BB : 4Bb : 1bb

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn