Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các thế mạnh chủ yếu của Đồng bằng sông Cửu Long là:

Các thế mạnh chủ yếu của Đồng bằng sông Cửu Long là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các thế mạnh chủ yếu của Đồng bằng sông Cửu Long là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn