Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các tia sáng xanh tím kích thích quá trình Tổng hợp cac

Các tia sáng xanh tím kích thích quá trình Tổng hợp cac

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các tia sáng xanh tím kích thích quá trình:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Các tia sáng xanh tím kích thích quá trình tổng hợp axit amin, protein.

Chọn C

Ý kiến của bạn