Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các tỉnh không thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là  

Các tỉnh không thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các tỉnh không thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn