Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các về trong từng câu ghép dưới đây được nối với nhau b

Các về trong từng câu ghép dưới đây được nối với nhau b

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các về trong từng câu ghép dưới đây được nối với nhau bằng các nào?

a. Bà em kể chuyện Tấm Cám, em chăm chú lắng nghe

b. Đêm đã rất khuya nhưng bạn Nam vẫn ngồi học

c. Gió mùa đông bắc tràn về và trời trở rét

d. Tiếng còi của trọng tài vang lên: trận đá bóng bắt đầu


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài cách nối các vế câu ghép

Giải chi tiết:

- Các câu a,d nối trực tiếp (câu a: dấu phẩy; câu d: dấu hai chấm)

- Các câu b,c dung từ có tác dụng nối (câu b: nhưng; câu c: và)

Ý kiến của bạn