Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Các yếu tố nào sau đây có thể làm thay đổi tần số alen của q

Các yếu tố nào sau đây có thể làm thay đổi tần số alen của q

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các yếu tố nào sau đây có thể làm thay đổi tần số alen của quần thể một cách nhanh nhất ?                                   


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Nhân tố làm thay đổi tần số alen của quần thể nhanh nhất là chọn lọc tự nhiên

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn