Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các yếu tố sau đây đều biến đổi tuần hoàn trong sinh quyển,

Các yếu tố sau đây đều biến đổi tuần hoàn trong sinh quyển,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các yếu tố sau đây đều biến đổi tuần hoàn trong sinh quyển, ngoại trừ


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Vật chất biến đổi mang tính tuần hoàn trong sinh quyển, còn năng lượng chỉ truyền theo một chiều. Phương án phù hợp là C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn