Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cách li địa lí không phải là nhân tố tiến hóa nhưng có vai t

Cách li địa lí không phải là nhân tố tiến hóa nhưng có vai t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cách li địa lí không phải là nhân tố tiến hóa nhưng có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành loài mới vì :

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cách li địa lí giúp duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể=> phân hóa vốn gen trong quần thể ,tạo nên sự sai khác vốn gen giữa các quần thể trong loài tạo  điều kiện cho tiến hóa theo các hướng khác nhau

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn