Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cách ngày nay 30 – 40 vạn năm trên đất nước Việt Nam đã

Cách ngày nay 30 – 40 vạn năm trên đất nước Việt Nam đã

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cách ngày nay 30 – 40 vạn năm, trên đất nước Việt Nam đã có


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, trang 70.

Giải chi tiết:

Cách ngày nay 30 – 40 vạn năm, trên đất nước Việt Nam đã có Người tối cổ sinh sống.

Chọn: A

Ý kiến của bạn