Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cần bón phân cho c

Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cần bón phân cho c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cần bón phân cho cây là căn cứ vào:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cần bón phân cho cây là căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của lá cây.

VD: Lá vàng úa, cây sinh trưởng kém → thiếu nito.

Chọn C

Ý kiến của bạn