Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cầm một cái que và vẫy. Khi vẫy nhanh thì bắt đầu nghe thấy

Cầm một cái que và vẫy. Khi vẫy nhanh thì bắt đầu nghe thấy

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cầm một cái que và vẫy. Khi vẫy nhanh thì bắt đầu nghe thấy tiếng rít. Khi đó có thể kết luận gì về tần số dao động của cái que?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

Ý kiến của bạn