Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Căn cứ vào At lat Địa lý Việt Nam trang 17, hãy cho biết khu

Căn cứ vào At lat Địa lý Việt Nam trang 17, hãy cho biết khu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ vào At lat Địa lý Việt Nam trang 17, hãy cho biết khu kinh tế ven biển nào dưới đây thuộc Đồng bằng sông Cửu Long?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn